میخ گذاری در خاک

ابتدا عمق کمی از خاک(۲-۱ متر) برداشته می شود. انتخاب این عمق، و پهنای آن، با استناد به شناسایی قبلی و خصوصیات خاک که توسط مهندس مشاور ژئوتکنیک از پیش تعیین شده است صورت می گیرد. با کمک دستگاه حفاری تحت زاویه ای که معمولا بین ۱۵ تا ۲۵ درجه نسبت به افق شیب دارد، خاک به قطر و طول معین حفاری می شود. سپس میلگرد فولادی در این گمانه قرار داده می شودو فضای بین میلگرد و جداره خاک توسط دوغاب پر می شود.

در مرحله بعدی، سطح خاک پس از قرار دادن شبکه فولادی(مش) شاتکریت می شود و سپس صفحه فولادی کوچکی روی میلگرد قرار داده شده و با مهر و واشر در محل قرار می گیرد. به این ترتیب مرحله نخست گود برداری تکمیل می شود و سپس می توان پله بعدی گود را (باز هم به عمق ۲-۱ متر) برداشت و این عمل تا رسیدن به عمق گود ادامه داده می شود.بنابراین گوه خاکی که می توانست گسیخته شود به خاک پشت متصل می گردد. در صورتی که گودبرداری دائمی باشد لازم است تمهیدات ویژه ای برای جلوگیری از خوردگی میلگرد به کار گرفته شود و احیانا نمای مناسب نیز از نظر زیبایی بر روی شاتکریت موقت قبلی اجرا می شود.

روش حفاری

حفاری به روش های متنوع و متعددی صورت می گیرد، لیکن معمولا از آب استفاده نمی شود زیرا باعث تغییر در شرایط خاک و صدمه و چسبندگی بین خاک و دوغاب می گردد.

طراحی

چسبندگی بین دوغاب و خاک، ابتدا با اطلاعات ژئوتکنیکی و با توجه به خصوصیات خاک محل تعیین می گردد و سپس اولین میخ های نصب شده مورد آزمایش قرار می گیرد تا از صحت فرضیات اطمینان حاصل شود و یا در طراحی اولیه تجدید نظر شود. این امر بایستی در هر نوع خاک(یا لایه متفاوت)  تکرار شود. تعیین طول میخ ها در عمق های مختلف و هم چنین قطر میلگرد، قطر و شیب گمانه و فاصله میخ ها از یکدیگر(افقی و عمودی) می بایستی به طور دقیق و مفصل طراحی گردد. در نصب میلگرد ها استفاده از مرکزی سازها(centralizers) برای اطمینان از وجود حداقل پوشش دوغاب روی میلگردها ضروری است. در صورتی که طراحی برای دراز مدت برنامه ریزی شده باشد، استفاده از لوله های محافظ موج دار و تزریق دوگانه در داخل و خارج لوله ها ضرورت پیدا می کند که این عمل کپسولی کردن میخ ها(encapsulation) نامیده می شود.

روش های کنترل

گذشته از تمام کنترل هایی که در حین کار بر روی نحوه اجرا و مصالح صورت می گیرد( زاویه حفاری، قطر و عمق حفاری، قطر میلگرد و نوع آن، طرح اختلاط دوغاب و نسبت آب به سیمان و هم چنین ضوابط اجرای صحیح همراه با رعایت جزئیات)، لازم است تعدادی از میخ ها توسط جک های مخصوص دارای حفره وسط(hollow plunger jack) کشیده شوند و فرضیات طراحی مورد تایید قرار گیرند. در حین اجرای عملیات و در هر مرحله از گودبرداری قرائت تغییر شکل ها در سازه های مجاور و اطمینان از عدم تغییر شکل غیر مجاز آن ها کاملا ضروری است.